donderdag 8 maart 2012

ZOX, hoe de nieuwe leiders talenten in organisaties verbinden

We stappen haast ongemerkt door de crisis een nieuwe tijd in gedomineerd door social media, het nieuwe werken, 4 generatie leiderschap, Apple en nog veel meer. De ontwikkelingen lijken sneller te gaan, lijken onoverzichtelijker en chaotisch. En bij een fenomeen wil ik hier stilstaan. Voor het eerst in ons werkbare leven zien we 4 generaties op de werkvloer verschijnen: de vertrekkende maar nog altijd taaie babyboomers, die gevormd zijn door de naoorlogse welvaart en hun status ontlenen veelal aan carrière en succes, de vrouwen meer bescheiden en verzorgend. De generatie X, de lost generation, gevormd in tijden van hoge werkloosheid. Staan tussen de mensen, deeltijdwerkers en vrouwelijk leiderschap. De generatie Y, gevormd door internet, online zijn, en economische welvaart. Een scala aan mogelijkheden en gemotiveerd door zelfsturing en flexibiliteit in werken. En tenslotte, de generatie Einstein, netwerkend, werk en privé zijn een, gefragmenteerd en divers. Ongeduldig en snel.
4 generaties betekent ook verschillende behoeften aan leiderschap op de werkvloer, andere posities in organisaties en ander basis gedrag. En we zien in alle typen organisaties terugkomen dat men niet goed weet hoe daarmee om te gaan. Leiding geven krijgt een andere dimensie, er s geen 'one size fits all" benadering meer mogelijk. De leidinggevenden van vandaag en de medewerkers van morgen, hoe gaan zij het met elkaar vinden? Een ding is duidelijk, wensen en eisen van de 4 generaties zijn niet op elkaar afgestemd. Verstaat men elkaar ondanks alle goede bedoelingen of wordt er juist alleen vanuit een eigen (tunnel)visie leiding gegeven.
De nieuwe onderneming waarin de 4 generaties samen komen vraagt om ander leiderschap, om verbindend leiderschap. Leiders met visie en passie, die verantwoordelijkheid nemen maar ook kunnen geven. De kunst van het loslaten beoefenen en invoelend zijn naar behoeften van de mensen. Meer ruimte bieden aan de medewerkers maar wel duidelijke resultaten verwachten. Ze bepalen het wat, niet het hoe. Diversiteit nemen als uitgangspunt en ermee om kunnen gaan. En maatwerk leveren in arbeidsvoorwaarden. Ondanks de crisis zal nieuw, verbindend leiderschap zijn intrede doen. Gericht op dat wat nodig is in de organisatie en gericht op het ontwikkelen van authenticiteit en talenten. Het uiteindelijke doel is niet vrijblijvend, verbindend leiderschap zal leiden tot meer bedrijfsresultaat, juist door erkenning van de verschillen. En naar mijn mening zal verbindend leiderschap leiden tot meer succes van organisaties door het veel beter in positie brengen van de medewerkers!

Hasta Pronto!

Geen opmerkingen: